Statistické výpočty úspěšnosti řešení příkladů žáky základních škol a základních škol speciálních (ZvŠ)

 

Na níže uvedených odkazech jsou k dispozici statistické výpočty úspěšnosti řešených příkladů, na které se odvolávám v diplomové práci. Tyto výsledky jsem získal po opravení pracovních listů ze vzorku žáků, které jsem měl k dispozici. Právě z těchto výpočtů jsem sestavoval grafy v diplomové práci.

 

Statistika úspěšnosti řešení příkladů z geometrie žáky základních škol speciálních:

Statistika úspěšnosti řešení příkladů z geometrie žáky základních škol:

Statistika úspěšnosti řešení příkladů z aritmetiky žáky základních škol speciálních:

Statistika úspěšnosti řešení příkladů z aritmetiky žáky základních škol: