Matematika pro 7. ročník – pracovní sešit

                           Autor: Jan Hamerník   -   osobní stránky

                           Lektorovali: Mgr. Eva Nováková, RNDr. Miloslav Frýzek

 

Ukázky z učebnice.

Fotky z hodiny matematiky 6.A

(ZŠ České Budějovice, Grünwaldova ulice, 22.03.2005).

Školy, které testují učebnici.

Jak se s učebnicí pracuje?

 

Hodnocení a náměty ke zlepšení obsahu pracovního sešitu.

 

Statistické výpočty úspěšnosti řešení příkladů žáky základních škol a základních škol speciálních (ZvŠ).

 

 

Učebnice byla vydána v roce 2004 nakladatelstvím Septima, s. r. o. V prosinci 2003 byla zařazena do seznamu učebnic pro zvláštní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět matematika.

Tímto bych chtěl také poděkovat dvěma oponentům, kteří mi pomohli odstranit nedostatky učebnice, a také  mojí vedoucí diplomové práce RNDr. Heleně Binterové za podporu při tvorbě pracovního sešitu.

Pracovní sešit je určen žákům zvláštních škol (dále jen ZvŠ) a integrovaným žákům ZŠ pro procvičení probíraného učiva. Přijetím nového školského zákona (561/2004 sb. – školský zákon) byly zvláštní školy přejmenovány na základní školy a základní školy speciální. Bylo také ukončeno pokusné ověřování integrace dětí s mentálním postižením na ZŠ.

V roce 2004 vstoupily v platnost rámcové vzdělávací programy, které ruší do teď předepsané osnovy a každá škola si bude moci vytvořit svůj školní vzdělávací program, který ji bude ušit na míru. To má také svá kladná i záporná hlediska. Nejen rodiče, ale i učitelé se ptají: Co bude s dítětem, které přechází z jiné školy do naší? Bude mít probránu látku jako naši žáci nebo ho budu muset látku doučit?

Učebnice s tímto také počítala a byla připravena nejen jako učební pomůcka pro ZvŠ, ale také jako doplňující prostředek pro vyplnění volných hodin a docvičení probíraného učiva na ZŠ, kde si mohou učitelé z jednotlivých kapitol vybrat učivo k procvičení.

 

Autor.