Ukázky z učebnice

 

V této podsekci bych Vám chtěl přiblížit jednotlivé kapitoly pracovního sešitu. Sešit je rozdělen na dvě části na Aritmetiku a Geometrii. Do těchto oddílů byla také zařazena původně třetí kapitola Opakování a prohlubování učiva, která byla společná pro aritmetiku i geometrii.  

 

 

 

Strana 2, kapitola Opakování a prohlubování učiva 6. ročníku. (Aritmetika)

 

Strana 3, kapitola Čtení a psaní čísel do milionu. (Aritmetika)

 

Strana 9, kapitola Násobení 10, 100, 1 000. (Aritmetika)

 

 

 

Strana 14, kapitola Písemné dělení jednociferným dělitelem. (Aritmetika)

 

Strana 18, kapitola Písemné dělení dvoj-ciferným dělitelem. (Aritmetika)

 

Strana 21, kapitola Souhrnné opakování. (Aritmetika)

 

 

 

Strana 24, kapitola Opakování a prohlubování učiva 6. ročníku. (Geometrie)

 

Strana 25, kapitola Opakování a prohlubo-vání učiva 6. ročníku. (Geometrie)

 

Strana 27, kapitola Opakování a prohlubo-vání učiva 6. ročníku. (Geometrie)

 

 

 

Strana 28, kapitola Velikost úhlu, stupeń, úhloměr. (Geometrie)

 

Strana 29, kapitola Měření velikosti úhlů, rýsování úhlů dané velikosti. (Geometrie)

 

Strana 30, kapitola Konstrukce úhlů 60°, 120°, 30°. (Geometrie)

 

 

 

Strana 33, kapitola Trojúhelník. (Geometrie)

 

Strana 35, kapitola Trojúhelník. (Geometrie)

 

Strana 37, kapitola Trojúhelník. (Geometrie)

 

 

 

Strana 38, kapitola Pravidelný šestiúhelník a pravi-delný osmiúhelník. (Geometrie)

 

Strana 39, kapitola Pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník. (Geometrie)

 

Strana 39, kapitola Pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník. (Geometrie)

 

 

 

Strana 41, kapitola Obvod trojúhelníku. (Geometrie)

 

Strana 42, kapitola Obvod čtverce. (Geometrie)

 

Strana 43, kapitola Obvod obdélníku. (Geometrie)

 

 

    Zpět