Vybrané části pracovního sešitu, které byly ověřeny na školách

Na těchto stránkách budou umístěny vybrané kapitoly z pracovního sešitu, které byly pro žáky jednak problematické, ale i ukázky z kapitol ostatních. V současné době mám k dispozici ukázky z kapitoly „Úhel, velikost úhlu“.

 

Autor.

 

 

 

Zpět